Ooster Huys

Zorg en begeleiding

Wooncomfort

Dagbegeleiding

Verkoop met trots
img_0992

Actief Wonen

Sinds Augustus 2019 is Actief Wonen de overkoepelende organisatie voor het geclusterd wonen met zorg van Actief Zorg.

Op de huidige locaties wonen ouderen met een vorm van dementie en geheugenproblematiek. In de toekomst zullen er ook geclusterde woonvormen beschikbaar zijn voor ouderen met (enkel) somatische problematiek.

Naast de woonvormen bieden wij ook dagbesteding aan voor thuiswonende ouderen met geheugenproblematieken op locatie Goede Morgen in Tilburg.

Bij Actief Wonen bieden wij het echte wooncomfort aan, samen met de benodigde zorg en begeleiding van Actief Zorg.
Wij houden daarbij volledig rekening met de wensen en verwachtingen van onze bewoners en de familie, verschillende achtergronden en de mate van de beperkingen. Wij zien hierin juist talloze mogelijkheden.

Actief Wonen is onderscheidend ten opzichte van reguliere verpleeghuiszorg. Dit betekent dat wonen en zorg gescheiden is van elkaar maar toch volledig in elkaar overloopt.

Zorg is op basis van de wet langdurige zorg (WLZ) volledig pakket thuis (VPT). De woonkosten bekijken we graag samen met u voor het huis en het appartement van uw keuze.

Wilt u meer weten; neem dan contact op met de locatie coördinatoren. De locatie coördinator zal samen met u de mogelijkheden bespreken.