Kosten

De huur 

De huurprijs is afhankelijk van de locatie waar u gaat wonen en de grootte en de ligging van uw kamer.

De woonservicekosten

De woonservicekosten* bestaan uit:

 • Levering energie (gas, water en elektra)
 • Gebruik roerende zaken in het appartement en gemeenschappelijke ruimten
 • Herstelwerkzaamheden in/aan het appartement en de gemeenschappelijke ruimten
 • Tuinonderhoud
 • Verwerken en afvoeren huisvuil
 • Centrale tv, telefoon- en internetaansluiting
 • Sensorbewaking en/of alarmering
 • Schoonmaak van de gemeenschappelijke ruimten
 • Administratieve werkzaamheden

*Dit bedrag is een voorschot. Ieder jaar wordt er een afrekening gemaakt van de werkelijke kosten.  

De wenselijke zorg

De welzijnsdiensten worden collectief geleverd en door alle bewoners afgenomen. De welzijnsdiensten bestaan uit:

 • Sociaal-culturele activiteiten op locatie
 • 7×24 uur aanwezigheid van gekwalificeerde zorgmedewerkers
 • Beschikbaarheid zorgoproepsysteem
 • De aanvraag van zorg en hulpmiddelen
 • Wasgoed
 • Individueel abonnement vaste telefoon, internet en televisie
 • Schoonmaak van het eigen appartement*
 • Inboedel- en aansprakelijkheidsverzekering
 • Gemeenschappelijke kranten en tijdschriften

*Als u beschikt over een WLZ-indicatie met de leveringsvorm VPT, dan worden de kosten voor het schoonmaken van het eigen appartement evenals de basiskosten voor de maaltijden vergoed. Mocht u hier niet over beschikken, dan worden deze kosten extra in rekening gebracht.  

Het zorgarrangement 

Actief Zorg levert met eigen medewerkers de geïndiceerde zorgdiensten. De zorg wordt in onderling overleg in het zorgleefplan opgesteld en opgenomen in het Elektronisch Cliënten Dossier ONS-CarenZorgt. Hiervoor beschikt u over een geldige indicatie vanuit de Wet langdurige zorg (WLZ)

Eigen bijdrage 

Als u een indicatie heeft vanuit de WMO of de WLZ, dan betaalt u een eigen bijdrage. Dit geldt ook als u voor een pgb heeft gekozen. De eigen bijdrage wordt door het CAK geïnd. De eigen bijdrage kan in twee categorieën vallen:

1) Lage eigen bijdrage van maximaal €899,80 per maand

2) Hoge eigen bijdrage van maximaal €2469,20 per maand

Alle bewoners van Actief Wonen betalen de lage eigen bijdrage. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van uw indicatie, inkomen, vermogen, leeftijd en gezinssamenstelling. Wilt u exact weten wat uw eigen bijdrage is per periode van 4 weken, ga dan naar www.hetcak.nl en vul bij de rekenmodule ‘Hulp of zorg thuis’ in.

Naast een eventuele eigen bijdrage heeft u dus geen kosten voor de zorg binnen Actief Wonen. Tenzij u ervoor kiest om naast de geïndiceerde uren zelf extra particuliere uren zorg in te kopen. Hiervoor hanteren we het geldende tarief van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Periodiek evalueren we de zorgdiensten. Indien nodig kan er een herindicatie aangevraagd worden. Zo blijft uw zorg afgestemd op uw zorgvraag.

Ziektekostenverzekering 

Iedere Nederlander is verplicht verzekerd tegen ziektekosten. Deze verzekering wordt (of kan worden) aangesproken bij zorg die niet onder de WLZ of WMO valt (verzorging en verpleging thuis). Uiteraard blijft uw zorgverzekering ook de kosten van medische diensten dekken. De dekking is afhankelijk van uw verzekering en eventuele aanvullende pakketten.

Aanvullende dienstverlening 

Een aantal diensten kunt u tegen meerkosten aanvragen, denkt u hierbij bijvoorbeeld aan:

 • De stomerijdienst
 • Begeleiding bij individuele uitstapjes
 • Kapper