Kosten

Woon- en servicekosten

De kosten voor wonen betaalt u zelf. Dit maandbedrag is afhankelijk van de locatie waar u gaat wonen en de grootte en ligging van uw studio. In dit bedrag zijn vrijwel alle kosten van uw levensonderhoud inbegrepen (voor zover niet vergoed vanuit de Wet Langdurige Zorg, Volledig Pakket Thuis).

Wat is inbegrepen?

 • Eigen studio
 • Gas, water, licht
 • Gebruik gemeenschappelijke ruimtes
 • Infrastructuur/abonnement voor TV, internet, Wifi
 • (Gemeentelijke) heffingen en belastingen
 • Afvalverwerking
 • (Brand)veiligheidsinstallaties
 • Gemeenschappelijke kosten voor onderhoud studio’s, tuin en gemeenschappelijke ruimtes, verzekeringen gebouw etc.)
 • Ondersteuning bij aanvraag en verwerking indicatiestelling en VPT

Rekenvoorbeeld

Regulier verzorgingshuis

Inkomen 2020 €  37.000,-
Eigen vermogen € 100.000,- (bijv. door verkoop huis)
Hoge eigen bijdrage € 2.292,17
TOTAAL € 2.292,17 per maand

Actief Wonen

Inkomen 2020 € 37.000,-
Eigen vermogen € 100.000,- (bijv. door verkoop huis)
Woonkosten € 2.250,- (gemiddelde)
Lage eigen bijdrage € 350,-
TOTAAL € 2.600,- per maand

 

De wenselijke zorg

De welzijnsdiensten worden collectief geleverd en door alle bewoners afgenomen. De welzijnsdiensten bestaan uit:

 • Sociaal-culturele activiteiten op locatie
 • 7×24 uur aanwezigheid van gekwalificeerde zorgmedewerkers
 • Beschikbaarheid zorgoproepsysteem
 • De aanvraag van zorg en hulpmiddelen
 • Wasgoed
 • Individueel abonnement vaste telefoon, internet en televisie
 • Schoonmaak van het eigen appartement*
 • Inboedel- en aansprakelijkheidsverzekering
 • Gemeenschappelijke kranten en tijdschriften

*Als u beschikt over een WLZ-indicatie met de leveringsvorm VPT, dan worden de kosten voor het schoonmaken van het eigen appartement evenals de basiskosten voor de maaltijden vergoed. Mocht u hier niet over beschikken, dan worden deze kosten extra in rekening gebracht.  

De Zorg

Actief Zorg levert met eigen medewerkers de geïndiceerde zorgdiensten. De zorg wordt in onderling overleg in het zorgleefplan opgesteld en opgenomen in het Elektronisch Cliënten Dossier ONS-CarenZorgt. Hiervoor beschikt u over een geldige indicatie vanuit de Wet langdurige zorg (WLZ)

Eigen bijdrage 

U betaalt voor de 24-uurszorg een wettelijke eigen bijdrage, die u verschuldigd bent aan het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Deze bijdrage kan in twee categorieën vallen:

 • Lage eigen bijdrage minimaal € 184,- en maximaal € 966,60 per maand
 • Hoge eigen bijdrage maximaal € 2.506,- per maand

Bij Actief Wonen betaalt u de lage eigen bijdrage. De hoogte van deze bijdrage is afhankelijk van uw indicatie, inkomen, vermogen en leeftijd.

Wilt u hulp bij de berekening van de eigen bijdrage? Neem dan contact op met Daphne Peppenster via d.peppenster@actiefzorg.nl of 06-38754131 Of raadpleeg de rekenhulp van het CAK.

Alle bewoners van Actief Wonen betalen de lage eigen bijdrage. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van uw indicatie, inkomen, vermogen, leeftijd en gezinssamenstelling. Wilt u exact weten wat uw eigen bijdrage is per periode van 4 weken, ga dan naar www.hetcak.nl en vul bij de rekenmodule ‘Hulp of zorg thuis’ in.

Naast een eventuele eigen bijdrage heeft u dus geen kosten voor de zorg binnen Actief Wonen. Tenzij u ervoor kiest om naast de geïndiceerde uren zelf extra particuliere uren zorg in te kopen. Hiervoor hanteren we het geldende tarief van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Periodiek evalueren we de zorgdiensten. Indien nodig kan er een herindicatie aangevraagd worden. Zo blijft uw zorg afgestemd op uw zorgvraag.

Ziektekostenverzekering 

Iedere Nederlander is verplicht verzekerd tegen ziektekosten. Deze verzekering wordt (of kan worden) aangesproken bij zorg die niet onder de WLZ of WMO valt (verzorging en verpleging thuis). Uiteraard blijft uw zorgverzekering ook de kosten van medische diensten dekken. De dekking is afhankelijk van uw verzekering en eventuele aanvullende pakketten.

Aanvullende dienstverlening 

Een aantal diensten kunt u tegen meerkosten aanvragen, denkt u hierbij bijvoorbeeld aan:

 • De stomerijdienst
 • Begeleiding bij individuele uitstapjes
 • Kapper