Kleinschalig wonen

Kleinschalig wonen is een woonvorm voor uw naaste met dementie die zo veel mogelijk op thuis lijkt. Herkenbaarheid, huiselijkheid en privacy zijn hier belangrijke uitgangspunten. De betrokkenheid van partners, kinderen, andere familieleden en vrienden speelt een grote rol.

Het woord zegt het al: kleinschalig. Het betekent dat uw naaste in een kleine groep van meestal acht tot tien personen in de woonvoorziening woont. Samen met een team van vaste medewerkers vormt de groep een eigen huishouden. De dagindeling wordt samen bepaald en de vragen en gewoonten van de bewoners zijn daarin leidend. Het accent voor de medewerkers ligt dan ook op begeleiding en verzorging en minder op verpleging. 

Centraal in de kleinschalige woonvoorzieningen van Actief Wonen staat de gemeenschappelijke woonruimte. Deze is huiselijk en herkenbaar ingericht zodat iedereen zich er thuis kan voelen. Het huishouden verloopt zo veel mogelijk als thuis. Boodschappen doen, eten koken, eten en afwassen wordt met elkaar geregeld. Uw naaste heeft een eigen slaapkamer waar haar meubels en geliefde spulletjes kunnen staan. Ze mag zelf bepalen hoe laat ze opstaat en naar bed gaat. Bij ons zijn huisdieren toegestaan.  

Betrokkenheid van de familieleden

U bent als partner, kind, kleinkind, familielid of vriend(in) altijd welkom bij onze huizen. U draagt namelijk bij aan het vormgeven van een ‘normaal’ leven. U wordt dan ook nauw betrokken bij de zorgverlening aan uw naaste en de manier waarop met uw naaste om moet worden gegaan. Het vraagt van u en anderen die dicht bij uw naaste staan wel veel inzet en actieve betrokkenheid. 

Kleinschalig wonen valt onder de Wet langdurige zorg (Wlz). Dit betekent dat u voor uw naaste een indicatie bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) aan moet vragen. Belangrijke voorwaarden voor een indicatie zijn dat uw naaste altijd toezicht nodig heeft en dat er 24 uur per dag zorg dicht in de buurt moet zijn. 

Samenwerkingspartners 

Actief Wonen werkt nauw samen met Boeijend Erf. 

Boeijend Erf is een woon/zorgboerderij in Elsendorp, gemeente Gemert-Bakel. In het Boeijend Erf wonen maximaal 8 zorgvragers. Samen met hen wonen de locatiehouders en is er een klein deskundig en betrokken team geformeerd. Vooral voor de ouderen met dementie zal dit een zeer grote mate van dagelijkse herkenning zijn. De dagelijkse activiteiten worden beleefd samen met de locatiehouders. 

Link naar artikel:

‘We laten hier het gewone leven zo veel mogelijk doorgaan’ | De Peel | ed.nl