Beleid rondom Corona

Steeds meer mensen in Nederland zijn gevaccineerd tegen het coronavirus, toch is de afgelopen periode het aantal besmettingen weer fors gestegen als gevolg van nieuwe varianten.

Mondkapjes buiten de zorg 

In openbare binnenruimtes, zoals winkels, moeten we vanaf 6 november weer mondkapje gedragen moeten worden. Tevens wordt weer gevraagd de 1,5 meter afstand te houden van elkaar. Uiteraard betekent dat wel dat we in onze woonhuizen, indien we geen 1,5 meter kunnen garanderen er een mondkapje gedragen wordt door zowel de medewerkers als het bezoek.

Maatwerk per locatie

Het meest recente beleid is afgestemd op het risiconiveau per regio. Dit betekent dat de maatregelen die in verband met corona worden getroffen, verschillen per locatie.

Mondkapjes in de zorg (BH en OH) 

In de zorg geldt de maatregel voor het preventief gebruik van een medisch mondkapje bij zorg binnen de 1,5 meter. We volgen hierin dan ook de richtlijnen van het RIVM. Het veelal van de bewoners en de collega’s zijn ondertussen gevaccineerd.  De mondkapjes zorgen voor minder contact met onze bewoners, wat zorgt voor onduidelijkheid en verminderde communicatie. Daarom hebben goed gekeken wat het advies vanuit het RIVM is voor de zorg. Zij geven aan dat wij moeten voldoen aan de richtlijnen vanuit het RIVM. Want ook mensen die gevaccineerd zijn kunnen nog besmet raken en andere mensen besmetten.
We moeten op dit moment afwachten hoe het verloop van de pandemie zal zijn. Maar hierin volgen we wel de adviezen en richtlijnen van het RIVM. We zullen de beperkingen en het inzetten van de mondkapjes dan ook schrappen zodra we het signaal hier voor krijgen vanuit het RIVM. We zijn op zoek naar een passende toepassing van een mondkapje wat nog wel mogelijkheid geeft tot herkenning en mimiek bij de bewoner.  

 

Bezoek in woonlocaties 

Vanaf 6 november geldt dat wij binnen de huizen weer uit gaan van een maximum aan bezoek per bewoner. 
Maar let op! De norm is dat bezoek 1,5 meter afstand van elkaar moet kunnen houden.
We passen de regels nu als volgt aan: 

 • Bezoek draagt mondkapjes bij het betreden van het huis, en blijft bij klachten thuis en laat zich testen volgens de geldende richtlijnen van onze regering.  
 • Het bezoek vindt plaats op een daarvoor aangewezen ruimte of de kamer van de bewoner zelf. De deur gaat tijdens het bezoek dicht en er wordt een raampje “op een kiertje” opengezet voor de ventilatie. Indien de 1,5 meter gegarandeerd kan worden mag het mondkapje af. Bij verplaatsingen binnen het huis vragen we om het mondkapje te dragen.  
 • Medewerkers op de locatie maken afspraken over bezoek met de bewoner en/of zijn ouders/verwanten.  
 • Bij het maken van die afspraken houden we rekening met de mogelijkheden van de locatie om bezoek verantwoord plaats te laten vinden. Dus alleen als 1,5 meter afstand houden binnen de locatie mogelijk is mag er meer dan 2 bezoekers per bewoner binnen de woonhuizen ontvangen worden. Dit zal dan ook in overleg gaan met de medewerkers. max. 2 bezoekers (>12 jaar) per bewoner, tenzij anders afgesproken met de medewerker. 
 • Er wordt zoveel mogelijk een afstand van 1,5 meter aangehouden tussen bezoeker en bewoner en tussen bezoeker en medewerkers (verantwoordelijkheid van beiden). 
 • Schud geen handen.
 • Was vaak de handen.
 • Hoest en nies in de binnenkant van uw ellenboog.  

 

Maatregelen bij buitenactiviteiten/bezoek 

 • Er wordt 1,5 meter afstand gehouden. Indien dit niet mogelijk is wordt geadviseerd een neusmondmasker te dragen door de begeleider. 
 • Bezoek aan of logeren bij familie/ouders vindt vanaf risiconiveau zorgelijk zoveel mogelijk plaats bij 1 à 2 vaste adressen. 
 • Een uitstapje vindt vanaf risiconiveau zorgelijk plaats met 1 à 2 vaste begeleider 

Informatie over het risiconiveau is terug te vinden via onderstaande link:  

https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/over-risiconiveaus  

 

Conclusie: 1,5 meter en het dragen van een mondkapjes, belangrijkst 

De anderhalve meter is de belangrijkste maatregel die we in de dagelijkse praktijk moeten naleven. Waar dit niet kan, blijven we een mondkapje dragen. Tot RIVM een ander advies geeft.
* We ventileren ruimtes goed
* We blijven handen wassen
* Blijven thuis bij klachten en je laat je dan via de GGD testen (ook als je gevaccineerd bent).